ELLHNIKH KOINOTHTA AMBOURGOU A.S.
Doormannsweg 22, 20259 Hamburg
KOINOTHTA SUNTOMA PROSFORES ENOIKIASH EPAFH ARCES EKDHLWSEIS AMBOURGO ERGASIA UPEUQUNOS ARCIKH
ROBOTIK UND PROGRAMMIERUNG - ROMPOTIKH KAI PROGRAMMATISMOS
Griechisches Kulturhaus in Hamburg